Sabadell x l'Educació Pública

Sabadell x l'Educació Pública

domingo, 14 de septiembre de 2014

Manifest en Defensa de l'Educació PúblicaSabadell, 3 de juny de 2014.

Al Ple Municipal de l’Ajuntament de Sabadell:
La Comunitat Educativa de Sabadell, formada per alumnes, mares i pares, docents, personal de suport i associacions educatives, denunciem, la situació que patim actualment en l’àmbit de l’educació.
  
 L’ensenyament públic de Catalunya es troba sotmès a una política salvatge de retallades continues, que malmet la qualitat de l’educació dels nostres infants i joves.
Aquestes retallades han significat: 

     ·Que més de 2000 docents es trobin condemnats a l’atur.
     ·Que les beques i ajudes a l’estudi es redueixin a la meitat.
     ·Que les AMPES rebin menys subvencions.
     ·Que les escoles bressol hagin sofert una disminució del 100% de l’aportació econòmica de  la Generalitat i que estiguin en perill de perdre la seva condició de servei públic amb l’aplicació de la Llei de Règim Local.
     ·Que l’alumnat de F.P. de Grau Superior hagi de pagar una taxa de 360 euros.
     ·Que l’alumnat amb necessitats educatives especials tingui menys suport.
   ·Que el professorat interí i substitut cobri el 80% del sou; una mesura que categoritza elpersonal docent i discrimina un col.lectiu que està realitzant les mateixes tasques que els funcionaris.
     ·Que no es cobreixin les substitucions des del primer dia.
     ·Que es tanquin línies i centres públics mentre es mantenen els concerts a la privada.
     ·Que s’augmentin les ràtios mentre es retallen plantilles i professorat de suport.
     ·Que les taxes universitàries hagin sofert un notable augment. 

    Per altra banda, la LOMCE, nova Llei d’Educació aprovada recentment pel govern espanyol, té com a objectiu la privatització de l’educació pública i la fragmentació social mitjançant la segregació de l’alumnat per raó del sexe, de la religió, del rendiment escolar i del nivell adquisitiu de les famílies.
 
A més, minimitza la participació de la Comunitat Educativa en el sistema i pretén capgirar el valor de transversalitat i de cohesió social que ha representat l’ús de la llengua catalana a l’escola, bescantant els principis que han inspirat la immersió lingüística.

En l’àmbit estrictament català, l’aplicació de la LEC s’iguala a la llei estatal en una concepció d’educació pública avaluada, classificada i dotada en funció dels resultats; subsidiària del sector privat, lucrat amb els concerts, i que imposa un model de gestió jeràrquic als centres.

Per tot el que hem exposat, la Comunitat Educativa de Sabadell  MANIFESTA:
El seu rebuig total a la política de retallades de la Generalitat, així com l’aprovació de la LOMCE i el desplegament de la LEC. 

Considerem que les línies d’actuació dels governs –tant l’autonòmic com el central- no garanteixen un ensenyament públic i de qualitat per als nostres infants i joves.

Per aquesta raó, demanem que el Departament aturi les retallades i emprengui les mesures jurídiques adients per impugnar la LOMCE. Demanem també que es declari insubmís a aquesta llei i als aspectes coincidents amb la LEC, assumint plenament la seva responsabilitat.

Per tot això la Comunitat Educativa de Sabadell s’adreça al Ple de l’Ajuntament de Sabadell i DEMANA:
Que es posicioni a favor de la insubmissió a la totalitat de la LOMCE. 

Que exigeixi a la Generalitat de Catalunya que  declari la insubmissió a la totalitat d’aquesta llei, ordenant per escrit i de forma clara el seu incompliment i assumint les conseqüències que se’n puguin derivar.

Que demani a la Generalitat de Catalunya que es comprometi a no agreujar la situació, tot aturant els desenvolupaments de la LEC actualment en marxa –decrets de plantilles i avaluacions-, contra els quals ja es va manifestar el professorat.

I per tot això us lliurem aquestes signatures (aprox 2.000) que hem recollit entre la ciutadania de Sabadell

PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE TOTES I TOTS!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario